Metodiskā diena


Izaugsmes stāsts 2020 – 2025 - uz pārmaiņu sliekšņa1.diena – Iedvesmas dzirkstis


Platforma Zoom 2021.gada 25.augusts, plkst.10.00

Mērķauditorija: Liepājas un Dienvidkurzemes reģiona pedagogi

Moderatore: Sigita Stefana

10.00 - 10.15 Metodiskās dienas atklāšana
10.15 - 11.15 Uldis Pāvuls “Vērtības kā labs pamats darbam sarežģītos apstākļos” (Organizāciju psihologs, personāla vadības konsultants un treneris)
11.25 - 12.25 Jānis Gailītis “Dizaina domāšana izglītībā” (Latvijas Mākslas akadēmijas projektu un attīstības daļas vadītājs)
12.20 1.dienas noslēgums

2.diena – Ceļā uz mūsdienīgu izglītību - Iespējas un izaicinājumi


Platforma Zoom 2021.gada 26.augusts, plkst.10.00

Mērķauditorija: Liepājas un Dienvidkurzemes reģiona pedagogi

Moderatore: Vintra Braša

10.00 - 10.10 2. dienas atklāšana
1.grupa
10.10 - 11.10 Arvils Šalme “Tekstpratība” (Skola2030 Latviešu valodas mācību satura izstrādes vecākais eksperts)
11.20 - 12.20 Ilze Mazpane “Atgriezeniskā saite” (Skola2030 vecākā eksperte)
2.grupa
10.10 - 11.10 Ilze Mazpane “Atgriezeniskā saite” (Skola2030 vecākā eksperte)
11.20 - 12.20 Arvils Šalme “Tekstpratība” (Skola2030 Latviešu valodas mācību satura izstrādes vecākais eksperts)
12.20 - ... Liepājas pilsētas pedagogu mācību jomu profesionālās sarunas